Oferta educațională 2022-2023

     Grădinița particulară cu program prelungit „Vincenzina Cusmano”  este locul ideal și minunat în care se dorește ca preșcolarii să învețe jucându-se. Mediul educațional este aici unul îmbietor, calm, liniștit și plăcut deoarece personalul unității înconjoară copiii cu multă dragoste, împlinindu-și astfel VOCAȚIA.

Grădinița se deschide în data de 05 septembrie 2022 și are o bază didactico-materială adecvată desfășurării unui proces instructiv-educativ modern și de calitate.

Programa cuprinde toate activităţile existente în interiorul structurii organizaţionale a grădiniţei de copii, destinate să promoveze şi să  stimuleze dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială şi fizică a fiecărui copil în parte şi are în vedere atingerea următoarelor finalităţi ale educaţiei timpurii:

• Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propiu şi de trebuinţele sale, sprjinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.

• Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru  a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare.

• Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.

• Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.

Activităţile opţionale din grădiniţă oferă posibilităţi pentru completarea cunoştinţelor copiilor, consolidarea deprinderilor, stimularea intereselor pentru anumite activităţi, dezvoltarea aptitudinilor şi posibilităţi pentru dezvoltarea personalităţii lor.

 

La fiecare grupă, echipa educațională va fi alcătuită din cel puțin un educator și un asistent / îngrijitor, în funcție de numărul de copii de la grupă. 

 

Resurse materiale:


§  4 săli de clasă;

§  6 dormitoare;

§  2 cabinete metodice ;

§  1 sală de cancelarie cadre didactice;

§  parc de joaca ;

§  1 sală de bibliotecă;

§  sala medicală / izolator;

§  sală logopedie.