Înscrieri

Informații privind calendarul și procesul de înscriere/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2021 – 2022

Acasă

„Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat derularea succesivă a următoarelor etape: 

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – cu începere din data 17 mai;
  • înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 31 mai.

Orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-urile inspectoratelor şcolare.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare (date privind scolicitantul, copilul și opțiunile exprimate) pentru a fi introduse în aplicația specifică.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.”

 

Documente necesare:

Actele necesare înscrierii la învățământul preșcolar sunt:
– copie certificat de naștere copil;
– copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal;
– hotărâri judecătoresti (dacă este cazul);
– avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie (se depune în momentul începerii anului școlar);
– adeverință de salariat;
– cererea tip eliberată de către unitatea de învățământ.

Toate aceste documente se pun într-un dosar plic.