Înscrieri

Informații privind calendarul și procesul de înscriere/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2024-2025

Acasă

„Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani,  s-a aprobat de catre membrii Consiliului de Administratie derularea succesivă a următoarelor etape: 

  • reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – se face în perioada 19-23 FEBRUARIE 2024 la orele 07:00-12:30; 14:00-17:30;
  • înscrierea copiilor nou-veniți –  în perioada 26-29 FEBRUARIE 2024 la orele 14:00-17:30.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin mesaj la nr de  telefon 0751/272 039  pentru  o buna organizare a programului specificat mai sus.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost primite. Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.”

 

Documente necesare:

Actele necesare înscrierii în învățământul preșcolar sunt:
  • COPIE CERTIFICAT DE NAȘTERE COPIL;
  • COPIE C.I. PĂRINTE/REPREZENTANT LEGAL;
  • HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI (dacă este cazul);
  • AVIZUL EPIDEMIOLOGIC, ELIBERAT DE MEDICUL DE FAMILIE (SE DEPUNE ÎN MOMENTUL ÎNCEPERII ANULUI ȘCOLAR);
  • CEREREA TIP (eliberată de unitatea de învățământ).