VALENȚELE EDUCATIVE ALE JOCULUI ÎN ACTIVITĂȚILE DIDACTICE

CRUȘITU ALEXANDRA

Prof. Înv. Preșc.


Eficiența activităților din grădiniță depinde atât stabilirea adecvată a conținuturilor, priceperilor și deprinderilor, cât și de modalitățile prin care acestea ajung să fie însușite de către fiecare copil.

Un mijloc de realizare a obiectivelor propuse în acest sens este jocul didactic conceput ca un procedeu metodic și ca o formă de realizare a activităților din domeniul experențial.

Rolul jocului didactic este de a forma sau consolida anumite cunoștințe,priceperi și deprinderi.

Prin urmare, jocurile didactice au drept scop,pe de o parte orientarea preșcolarilor spre un domeniu al cunoașterii, iar pe de altă parte sporirea interesului pentru activitatea desfășurată prin utilizarea unor elemente caracteristice jocului.

Pornid de la considerentul că activitatea predominantă din grădiniță este jocul și respectând Curriculumul invățământului preșcolar 2019 precum și respectând particularitățile de vârsta ale preșcolarilor scoatem în evidență contribuția jocului didactic în formarea și dezvoltarea intelectuală a fiecărui copil.

-Jocul didactic antrenează interesul copilului în participarea activă pe tot parcursul activității.

-Îmbogațirea lexicului, sub aspectul achiziționării de noi cuvinte, al consolidării și activizării lor.

-Elementul de joc contribuie la realizarea corectă a acordului între diferite părți de vorbire,exprimarea corectă a gradului de comparație,folosirea corectă a timpului verbelor etc.

-Capacitatea de a reține unele expresii,interpretarea unor roluri.

-Respectarea regulilor și reușita sarcinilor este cumulată cu elementele de joc.

-Cultivarea independenței de vorbire și stimularea creativității în exprimarea orala.

-Libertatea de a alege jocul corespunzător cerințelor de învățare și dezvoltare privind interesul copilului pe principiul învățării active și participative, ca bază a motivației ulterioare.

-Stimularea relației ca formă de interes și ca un nucleu al formării personalității sale.

Prin joc copilul este un actor ce atinge dinamismul gândirii,imaginației ,trebuinței interioare de a acționa și afirma.

Jocul didactic presupune un ansamblu de acțiuni,de bună dispoziție,de pregătire intelectuală,morală și fizică a fiecărui copil.

Grație tuturor valențelor pe care le are jocul didactic,putem spune ca este esența copilăriei.