REPERE CURRICULARE LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR

MĂRIUȚ MARGARETA

Prof. Înv. Preșc.


Orientări generale

Idealul educațional al sistemului de învățământ constă în deszvoltarea liberă, integrală și armonioasă a preșcolarului, a personalității umane și a valorilor necesare pentru formarea omului de mâine.

În anul școlar 2021-2022 , fundamentarea activității didactice are la bază următoarele aspecte:
– implementarea Curriculumului pentru educația timpurie 2019 aprobat prin OMEN 4694/ 02.08.2019
printr-un demers integrat care ia în considerare toate domeniile de dezvoltare ale copiilor;
– desfășurarea unor activități sporite de evaluare inițială a fiecarui copil realizată pe o plajă de 3 săptămâni, respectiv 06.09-24.09.2021, astfel încât fiecare preșcolar să beneficieze de o evaluare detaliată și relevantă în vederea constituirii demersului didactic la nivelul grupei (mică, mijlocie, mare);
– constituirea, respectiv menținerea și extinderea unui parteneriat real între grădiniță și familie;
– planificările anuale și calendaristice, au la bază competențe – cheie – respectiv cunoștințe, deprinderi, atitudini, toate manifestate prin cele cinci domenii de dezvoltare.
Se urmărește o dezvoltare globală a preșcolarului prin:
1. dezvoltarea socio-emoțională ce urmărește a trăi și a acționa împreună sau alături de alții, a gestiona emoții, a accepta, a tolera.
2. dezvolatrea cognitivă- abordarea unor acțiuni de învățare, asocieri, corelații.
3. dezvoltarea fizică- sănătate, alimentație, motricitate.
4. dezvoltarea limbajului și a capacității de comunicare – ascultarea și înțelegerea mesajului, exprimarea corectă, interes pentru scris/citit, discriminarea fonetică.
5. capacități și atitudini de învățare, curiozități și interes, inițiativă, perseverență, creativitate, explorare, cercetare, autenticitate.
Se are în vedere și pregătirea pentru desfășurarea activităților didactice în sistem online desfășurându-se la nivelul canalelor de comunicare folosite pentru interacțiunea cu preșcolarii: grup WhatsApp, Facebook, telefon, platforma educațională (GSuite Education) etc.
Cadrul didactic este acela care va face selecția activităților în procesul de învățare care se urmărește în acest an școlar 2021-2022.
În această selecție, cadrul didactic va lua în considerare o multitudine de variabile: vârsta copiilor, particularitățile individuale ale fiecarui copil, resurse existente în grădiniță, abordare diferențiată sau individualizată a preșcolarului în cadrul procesului instructiv- educativ.
Auxiliarele didactice utilizate vor avea la bază următoarele componente:
* componenta informațională ce contribuie la transmiterea cunoștințelor, consolidarea lor;
* componenta acțională ce implică preșcolarul într-un proces de învățare constructivă prin stimularea imaginației și a creativității.
Aplicarea planului-cadru se realizează la nivelul fiecărei grupe incluzându-se și activitățile opționale dorite de copii și părinți precum și activitățile din „Școala Altfel” (08.04-14.04 2022).
Diversitatea activităților prin
diferite proiecte educaționale
și activități extracurriculare
asigură atingerea
obiectivelor propuse.